4.9.-6.9.2009 Žerotín-Panenský Týnec

 

  OKOLÍ  LOUNSKA     
 
  Zajímavosti z okolí Lounska najdete na odkazu:
  https://infocentrum.mulouny.cz/louny-a-okoli-z-pohledu-zahad.html      

PANENSKÝ TÝNEC 

 PANENSKÝ TÝNEC (5km SZ od Slaného)
Nedostavěný chrám - nedostavěný gotický klášterní chrám se řadí svou uměleckou hodnotou k nejdokonalejším českým památkám. Chrám se skládá z 21 m dlouhého kněžiště, které je 9 m široké a přes 20 m vysoké. Z poměrně krátké západní třílodní části zbyly pouze jižní zeď s portálem, polovina západní zdi a základ zdí ostatních. Ze čtyř lodních pilířů byly tři zbořeny a na čtvrtém částečně spočívá zvonice, která byla postavena o mnoho let později. Chrám v Panenském Týnci je mlčenlivou kryptou svého zakladatele – Jaroslava Plichty z Žerotína. Majitel hradu zbudovaného v letech 1230 – 1253 v sousední obci plichta ze Žerotína patřil ve své době k nejproslulejším českým rytířům. Padl v bitvě u Mühldorfu r. 1322 a chrám zůstal rozestavěný dodnes. Ve 13. století založili na místě dnešního Panenskýho Týnce páni z Žerotína nejprve klášter do kterého přivedli jeptišky z kláštera sv. Anežky v Praze. V husitských dobách byl klášter rozbořen, ale páni z Žerotína jej znovu zřídili a přivedli sem z Prahy vypuzené jeptišky klarisky. Po zrušení řádu za císaře Josefa II. byl Panenský Týnec prodán ve prospěch náboženského fondu.                                                                                                                    

 Pozitivní zóna v Panenském Týnci svým tvarem připomíná kříž. Měřením siderickým kyvadélkem bylo zjištěno, že duše pana plichty z Žerotína lpí na této stavbě dodnes a dokáže na 75 % odradit kohokoliv, kdo by chtěl na místě chrámu postavit cokoliv jiného. Jakákoliv jiná stavba by totiž účinky této pozitivní zóny snižovala.                                                                                                                                                           Podle Dr. Olgy Krumlovské stojí chrám v Panenském Týnci na velmi silné pozitivní zóně, která má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu, elán a radost ze života. Pobyt na tomto místě je doporučován zejména lidem trpícím maniodepresemi, nedostatkem sebevědomí, lidem přecitlivělým, se sklony k sebevraždě. Energie vyzařující z tohoto místa posiluje obranyschopnost organismu. Dlouhodobější pobyt nebo časté návštěvy – posezení v trávě uprostřed chrámu, jsou doporučovány lidem po mozkové obrně, mozkové mrtvici a po veškerých úrazech hlavy. Na tomto místě je vhodné posedět v pohodlné pozici, položit ruce na kolena nebo do klína dlaněmi vzhůru a zpívat si nebo mručet.

Příjezdové mapy

Kontakt

Vladimír Pašek-Pašoun správce web. stránek

vl.tep@seznam.cz

725888922

Vyhledávání

Kalendář akcí

23.07.2009 00:31

Sraz organizátorů

Sraz šerifů a organizátorů se koná  1.10.2009 v Žerotíně.

Pořádající osady děkují za sponzorské dary na 16.Československý potlach   -  firmě SES   (kamarád "Dudlík")    _  "DĚDKŮM Z KENTUCKY"  - kamarádovi Marcelovi (Dědkův mlýn), v.medvědici (SK). Poděkování také patří fi. BRAUN  - LASER CENTRUM  za vstřícné jednání  (i ceně)  která zhotoví odznaky 16.potlachu.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode

stránky připravuje Vlastík (Pašoun-T.O.Náhoda TP)